Stageplaatsen

Zoals Accell IT investeert in de ontwikkeling van de eigen medewerkers, werken we ook actief mee aan de ontwikkeling van jonge mensen die een opleiding in de IT volgen. Wij doen dat door middel van het bieden van stageplaatsen, het begeleiden van afstudeerprojecten en het verstrekken van opdrachten die studenten (naast hun studie) uitvoeren. We streven daarbij altijd naar een win/win-situatie. Dit kan bestaan uit een langer dienstverband, het verkrijgen van nieuwe kennis of producten en/of het operationeel uitvoeren van taken. Om een dergelijk project voor beide partijen succesvol te laten verlopen, beginnen we met een uitgebreide kennismaking die in vele gevallen vergelijkbaar is met de sollicitatieprocedure. Tijdens de samenwerkingsperiode streven we naar een goede begeleiding en een goed contact met de begeleiding vanuit de studierichting. Maar we verwachten ook het nodige van de student zoals inzet, discipline, groei en resultaat.

Sinds 2000 zijn wij een Erkend leerbedrijf (certificaatnummer 111708) en bieden wij goedgekeurde beroepspraktijk vormingsplaatsen voor de volgende (deel)kwalificaties:

  • 25189 ICT Beheerder niveau 4

Omdat wij de meest voorkomende disciplines op diverse niveaus in huis hebben, kunnen we de juiste kandidaten een prima leertraject bieden. Stagiaires ontvangen een opleidingsniveauafhankelijke toelage en een reiskostenvergoeding.

Indien u interesse heeft in Accell IT Service en meer wilt weten over de mogelijkheden, stuur dan een CV voorzien van motivatie naar work@accell-it-services.com.